Прием

Тук може да намерите обща информация за приема в нашата детска градина, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. Примерна информация... 

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване на дете в ДГ "Име на детското заведение"
- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
     - изследвания на кръв и урина на детето;

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община "Име на община" (примерна информация)Заявка за изработка
Цвят
Оформление
Фон
 • -
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Информация за
детското заведение